Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Współpraca Heron Electric S.A. i BEP S.A.

Współpraca Heron Electric S.A. i BEP S.A.

W dniu 03 października 2019 roku Heron Electric S.A. i BEP S.A. podpisały :

UMOWĘ O WSPÓŁPRACY PRODUKTOWEJ I HANDLOWEJ W RAMACH OFERTY SYSTEMOWEJ HERON ELECTRIC „HR SHERING PIM SYSTEM” ORAZ POWIERZENIA BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ROLI DOSTAWCY POJAZDÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH OFERTY DEDYKOWANEJ NA POTRZEBY MAZURSKIEJ STREFY ECO ELEKTRYCZNEJ I INNYCH ODBIORCÓW REGIONALNYCH ORAZ ICH INTEGRACJI Z HR SHERING PIM SYSTEM NA BAZIE ROZWIĄZAŃ SYGNOWANYCH MARKĄ „BEP TECHNOLOGY”

Przedmiotem umowy jest przygotowanie oferty systemowej HR Shering PIM System na rzecz Mazurskiej Strefy ECO Elektrycznej i odbiorców regionalnych obejmującej: dostawy rowerów elektrycznych, modułów stacji dokowania/ładowania w systemie HR Shering PIM System, wodnych skuterów elektrycznych Heron Electric Water Bird, nadbrzeżnych modułów stacji dokowania/ładowania w systemie HR Shering PIM System, całorocznych elektrycznych pojazdów trzykołowych Heron Electric City EL, desek do pływania z napędem elektrycznym HR Hydrofolio Surfboard z baterią wymienną, oraz autonomicznych gniazdowych punktów ładowania zasilanych fotowoltaiką, Szacunkowa łączna wartość ofert to ok. 40 mln PLN.

Powyższa umowa stanowi pierwszy etap współpracy zmierzający do rozwoju produktów z tej grupy na terenie Warmii i Mazur oraz kolejnych rynkach regionalnych szczególnie w strefach w których na istniejących zbiornikach wodnych obowiązują ograniczenia bądź zakaz użytkowania jednostek z napędem spalinowym.

Biomass Energy Project S.A. ma w swojej ofercie szereg pojazdów które już na tą chwilę umożliwiają rozpoczęcie dostaw pojazdów o charakterystykach optymalnych dla wymagań umowy. W zakresie ich dostosowania do obsługi sieci wypożyczalni przeprowadzono ich adaptacje do standardu HR Shering PIM System. Inteligientny system sterowania, pozycjonowania i monitorowania wielu parametrów pojazdów, który opracowaliśmy i zastosowaliśmy, umożliwia ich zdalną kontrolę przez operatora systemu. Zastosowane pakiety bateryjne zapewniają zasięg ponad 100 kilometrów i dają możliwość korzystania z nich na dłuższych trasach które mogą łączyć ze sobą kilka miejscowości i atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie. System umożliwia korzystanie z wszystkich zainstalowanych stacji ładowania oraz pozostawienie pojazdu i automatyczne rozliczenie opłat w dowolnym z nich.W celu optymalnego pokrycia terenu stacjami ładowania pozwalającymi na ładowanie mniejszych pojazdów elektrycznych typu rowery, hulajnogi czy skutery Spółka przystąpiła do prac związanych z opracowaniem autonomicznych stacji ładowania zasilanych fotowoltaiką. Umożliwiać one mają instalację takich punktów w miejscach pozbawionych infrastruktury technicznej(ze szczególnym uwzględnieniem rejonów nadbrzeżnych) i zapewniać będą zasilanie pojazdów czystą w 100% odnawialną energią pochodzącą ze słońca.

Aspekty ekologiczne takiego systemu tworzą unikalną możliwość tworzenia Ekoturystyki i czystego transportu , będącego dodatkowym elementem podnoszącym atrakcyjność regionu i przyciągającym szczególnie entuzjastów takiej formy wypoczynku.

Istotnym elementem takiego systemu ładowania jest też aspekt ekonomiczny. Wydatki inwestycyjne związane z jego powstaniem mogą być w znacznym stopniu pokryte z różnego rodzaju dotacji bądź dofinansowania ze środków pomocowych lub chroniących środowisko , natomiast koszty operacyjne są ograniczane do minimum . Praktycznie darmowa energia elektryczne daje tutaj ogromne oszczędności co jest jednym z podstawowych elementów ważnych z punktu widzenia inwestora.