Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Ważne rozmowy o energii

Ważne rozmowy o energii

Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się kolejna edycja Kongresu Nowego Przemysłu - już od 12 lat jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w Polsce. 
Każdego roku gromadzi około 1000 osób reprezentujących polską i europejską gospodarkę, przedstawicieli zarządów czołowych przedsiębiorstw, delegatów rządu, parlamentu i administracji publicznej.

Celem Kongresu Nowego Przemysłu jest wspieranie pozytywnych inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorach: energetycznym, gazowym i paliwowym. Wśród tematów 12. edycji wydarzenia znajdują się: przyszłość energetyki, innowacyjność, problemy i szanse sektora dystrybucji, nowy klient na rynku energii i gazu, węgiel a energetyka, inwestycje w energetykę jądrową, odnawialne źródła energii, blackout, ciepłownictwo.

Wydarzeniu towarzyszy przyznanie wyróżnień Nowy Impuls.

(źródło: Centrum Prasowe PAP)

wiatraki