Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Startuje projekt za 8 mln zł.    Przełom w technologii tworzyw drzewnych.

Startuje projekt za 8 mln zł. Przełom w technologii tworzyw drzewnych.

Startuje projekt za 8 mln zł. Przełom w technologii tworzyw drzewnych.

Z dniem 1.12.2020, w ramach umowy o dofinansowanie w konkursie 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka z NCBR, rozpoczęliśmy realizację projektu opracowania technologii produkcji materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego, które wytwarzane jest z wykorzystaniem surowca drzewnego poprzebieżowego małowymiarowego i odpadowego _drewno klasy S3_.

Wartość projektu to 8.029.369,75 zł. , wielkość dofinansowania to 4.817.621,25 zł.

Punktem wyjścia planowanych do przeprowadzenia badań jest wynalazek urządzenia, w którym żerdzie lub opoły drzewne przemieszczają się w sposób ciągły, rozłupując się równocześnie w wielu płaszczyznach. Materiał roślinny ulega rozdrobnieniu na pasma włókien tworzących "matę" o dowolnie małej grubości. Uzyskany materiał po wysuszeniu i pokryciu klejem można zestawiać w odpowiednio uformowane stosy i sprasować w belkę lub płytę o praktycznie nieograniczonych wymiarach. 

W wyniku przeprowadzenia prac B&R opracowana zostanie technologia produkcji płyt i belek konstrukcyjnych o wysokich parametrach technicznych oraz skonstruowana zostanie prototypowa linia produkcyjna w skali półtechnicznej. Powstałe w ten sposób płyty i belki konstrukcyjne będą stanowiły innowację produktową na skalę światową ponieważ ich parametry techniczno-mechaniczne zdecydowanie przewyższają parametry dostępnych obecnie na rynku materiałów.

Realizowany projekt doprowadzić ma do opracowania technologii produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego nowego typu w oparciu o ten rodzaj surowca jak i odpadowych opołów drzewnych . Patent na urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna należy do firmy Black Pearl S.A. i stanowi podstawę projektu badawczego. Prowadzone badania i prace doprowadzić mają do opracowania linii technologicznej unikalnego na skalę światową tworzywa , innowacyjnego tworzywa drzewnego nowej generacji , w pełni ekologicznego. Uzyskany materiał umożliwi produkcję elementów konstrukcyjnych o wysokich parametrach : jak belki nośne , konstrukcje i płyt o właściwościach fizykomechanicznych przewyższających inne istniejące na rynku materiały. Używane do jego produkcji surowce mogą również w 100% pochodzić z materiałów odpadowych pochodzących z recyklingu odpadów drewnianych.
Projekt ten jest kontynuacją prac badawczych prowadzonych od kilku lat przez Spółkę , jak i kontynuacją współpracy z firmą Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przerobu Drewna Poldan.

Z przyjemnością możemy zakomunikować , iż ten wieloletni proces doprowadzony został do pozytywnego rezultatu uwieńczonego uzyskaniem dofinansowania , podpisaniem umowy i decyzją o rozpoczęciu realizacji projektu. Pozwala to kontynuować prace mające w konsekwencji prowadzić do produkcji na dużą skalę i zwiększenia przychodów Spółki.