Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Rozwój plantacji Paulowni

Rozwój plantacji Paulowni

Przedstawiamy zdjęcia obrazujące plantacje Paulowni zakładane i prowadzone przez naszą Spółkę. Pokazują one bardzo dobry ich rozwój. Plantacje prowadzone są w glebach gorszej jakości ( V I VI klasa ), ale dzięki stosowaniu opracowanych przez nas specjalnych podłoży oraz odpowiednich technik i metod uprawowych rosną w szybkim tempie, osiągając na zasadzonych w tym roku częściach plantacji po 2 miesiącach wegetacji wysokość od 60 do 100 cm, a na zeszłorocznych, po ich przycięciu nowe przyrosty to 120 - 200 cm.
Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni Rozwój plantacji Paulowni