Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej

W dniu 22 marca 2019 roku Emitent podpisaliśmy list intencyjny w sprawie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej MWSE.

Sygnatariusze listu: Miasto Mrągowo, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji PPEM, HERON ELECTRIC S.A. oraz BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. deklarują zamiar powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej oraz ogólnopolskiego programu "Mazurska Woda bez spalin".

Na terenie Strefy sygnatariusze listu w ramach Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji we współpracy z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO zamierzają w sposób wzorcowy wprowadzać do użytkowania elektryczne pojazdy wodne i lądowe wraz z niezbędną infrastrukturą, wytyczając ekologiczne i technologiczne standardy dla innych regionów.