Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Paulownia podbija Europę

Paulownia podbija Europę

Z radością informujemy, że w zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę ramową z Eco Investment Group Ltd w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych, opartych na plantacjach drzew szybkorosnących na terenie Wielkiej Brytanii.

Równocześnie dokonaliśmy nasadzeń na plantacjach w Polsce na łącznej powierzchni 28 ha wykonanych w związku z umowami z dnia 10.03.2015 roku (RB 8/2015) i z dnia 29.09.2015 roku (RB 30/2015). Prace zostały wykonane z najwyższą starannością.
Zapłata za realizację kontraktów wpłynęła na konto naszej spółki zgodnie z zakresem umówionych rozliczeń.

Eco Investment Group