Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Biomass  - Autoryzowany dystrybutor Hunan Eter Medical w UE

Biomass - Autoryzowany dystrybutor Hunan Eter Medical w UE

Hunan Eter Medical Co., Ltd, z siedzibą w Changsha, Chiny prowadzi marketing i sprzedaż szeregu wyrobów medycznych _w tym, między innymi medyczne wytwornice tlenu, próżniowe pompy ssące, instalacje sprężonego powietrza medycznego, centralnego systemu podawania gazów, łóżkowe zespoły nadgłowne, układy przywołania pielęgniarki, systemy opieki oddziałowej i powiązane wyroby / instrumenty_ .Wymienione produkty są w grupie produktów niezbędnych do koniecznych zmian w istniejącej infrastrukturze medycznej i jej przeszłej modernizacji. Stanowi też istotne uzupełnienie w wyposażeniu szpitali tymczasowych
Produkty tych nowoczesnych technologii pozwalają znacząco uzupełnić nasza ofertę modułowych jednostek medycznych oraz pozwalają na oferowanie niezależnych od zewnętrznych dostaw instalacji tlenowych w szpitalach, bądź ich modernizacji .
W systemie pielęgniarsko - lekarskiej komunikacji bezprzewodowej sterowanej komputerowo oferowany System zarządzania jest bardziej efektywny i wspiera obsługę pacjentów w sytuacji istniejących deficytów zespołów ludzkich w szpitalach .
W ramach podpisanej umowy Biomass Energy Project S.A. zostaje autoryzowanym , niezależnym, niewyłącznym dystrybutorem produktów spółki na terytorium Polski i Wielkiej Brytanii . Dodatkowo Biomass Energy Project S.A wyznaczony został jako Autoryzowany Reprezentant dla obszaru Unii Europejskiej.