Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Umowa na kwotę 13,19 mln USD

Umowa na kwotę 13,19 mln USD

W imieniu Zarządu Biomass Energy Project S.A. z przyjemnością informujemy, że w dniu 09 grudnia 2014 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą PT TANI ENERGI LESTARI.
Umowa dotyczy uruchomienia Laboratorium Przemysłowego Mikrorozmnażania Roślin (in vitro) do wytwarzania sadzonek czterech gatunków roślin na wyspie Seram w Indonezji. Umowa jest kontynuacją procesu, którego efektem było wcześniej komunikowane inwestorom podpisanie listu intencyjnego (RB 37/2014).

Umowa rozszerza też znacznie zakres współpracy pomiędzy stronami. W jej ramach Biomass Energy Project S.A. będzie w okresie 3 lat, dostawcą sadzonek czterech gatunków roślin energetycznych. Zakontraktowane zostały dostawy na kwotę nie mniejszą niż 3 370 000,00 USD rocznie. W związku z powyższym całościowa kwota zamówień roślin energetycznych, nie będzie niższa niż 11 190 000,00 USD w okresie 3 lat.

Sumaryczna wartość umowy wynosi więc 13 190 000,00 USD. 

Ponadto umowa przewiduje możliwość odkupienia przez nas, po okresie realizacji dostaw sadzonek, 10 % udziałów w firmie PT TANI ENERGI LESTARI.