Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Rejestracja i uzyskanie przez Spółkę kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)

Rejestracja i uzyskanie przez Spółkę kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)

Spółka przeszła pozytywnie proces rejestracji uzyskując kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code).
Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS - NATO Codification System). Biomass Energy Project S.A. zostaje umieszczona w:

- Bazie NATO Podmiotów Gospodarczych Agencji Wsparcia i Zamówień NATO ( NSPA –
NATO Support and Procurment Agency;

- Głównym Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL - NATO Master Catalogue of
References for Logistics)

- Bazie Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu
Obrony Stanów Zjednoczonych (DLA - Defense Logistics Agency).

Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA.
Rejestracja ta jest uzupełnieniem uzyskanych już wcześniej certyfikatów zarządzania jakością ISO 9001:2015 , zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 i zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2016 o których informowaliśmy w raporcie ESPI nr 55/2020 z 2020-11-16.