Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Kupujemy udziały na rynku biowęgla

Kupujemy udziały na rynku biowęgla

W imieniu zarządu Biomass Energy Project S.A. informujemy, że z dniem 21 kwietnia 2015 roku weszły w życie postanowienia umowy inwestorskiej pomiędzy Emitentem a Fluid Środa Śląska sp. z o.o., w ramach której Biomass Energy Project S.A. obejmie 5.400 udziałów Fluid Środa Śląska sp. z o.o. stanowiących 24,1 % udziału w kapitale zakładowym Fluid Środa Śląska Sp. z o.o. 

Fluid Środa Śląska Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w technologiach produkcji biowęgla oraz w produkcji nawozów na bazie biowęgla. Ta ostatnia technologia została doceniona przez ekspertów Unii Europejskiej dotacją w kwocie 23,999 mln zł.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Drozniewski - Prezes Zarządu 

www.fluid-ecofertilizers.com/pl/