Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Kolejna plantacja drzew szybkorosnących

Kolejna plantacja drzew szybkorosnących

Z przyjemnością informujemy, że zrealizowaliśmy pierwszy etap umowy zawartej 10 marca 2015 roku, dotyczącej zasadzenia Paulowni oraz podpisaliśmy umowę na utworzenie kolejnej plantacji.

Ogrodziliśmy teren i wykonaliśmy prace agrotechniczne. Dokonaliśmy wymiany gruntu pod przyszłe sadzonki, przygotowaliśmy infrastrukturę nawadniającą wraz z wybudowaniem zbiornika magazynowego oraz przeprowadziliśmy nasadzenia na całości plantacji.


plantacja
Orka

plantacjaBudowanie zbiornika wody do nawadniania na terenie plantacji

plantacja
Wiercenie otworów pod sadzonki FI=0,6 M, głębokość = 1 M

plantacja
Przygotowywanie mieszanki torfu z obornikiem pod sadzonki

plantacja
Wypełnianie otworów mieszanką

plantacja
Sadzonki

plantacja
Proces sadzenia drzewek

plantacja

plantacja
Zasadzone drzewka Paulowni